MENU
Aula_close Layer 1

Grundlæggende oplysninger

Skoleleder:
Lene Karbo

Formand for fællesbestyrelsen:
Hanne Lykkegaard Andersen

Skolens e-mail:
timring.skole@herning.dk

Elevtal pr. 16. maj 2019:
107

Ansatte:
8 lærere
1 pædagog
1 pedel
1 sekretær

Timring Læringscenter rummer skole, SFO og børnehave. Læringscenteret er placeret i Timring tæt på Vildbjerg. Lokalområdet er præget af aktivitet og høj grad af involvering. Dette engagement nyder læringscenteret godt af. Fællesbestyrelsen og forældrene er aktive medspillere og bidrager positivt til udviklingen af skole, SFO og børnehave.