MENU
Aula_close Layer 1

Medlemmer

Forældrevalgte medlemmer af fællesbestyrelsen:

Lena Holt (formand)

Henriette Refstrup Pedersen (næstformand)

Hanne Lykkegaard Andersen

Charlotte Vium

Benny Madsen

Gennadiy Torba

Marie Juulsgaard Raunholt

Medarbejdervalgte medlemmer af fællesbestyrelsen:

Birgitte Baltzer

Anders Skytte Maabjerg

Fællesbestyrelsens sekretærer:

Lene Karbo (skoleleder)

Bjarke From (pædagogisk leder)